Scroll Top

Podmínky používání

Tato webová stránka je spravována Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV, v.v.i.).

Používání webových stránek Najdi Je!

Webová stránka Najdi Je! je udržována pro vaše osobní použití a prohlížení. Přístup a používání webových stránek představujících tyto smluvní podmínky představují Váš souhlas s těmito podmínkami. To platí od data, kdy jste tyto webové stránky poprvé použili po splnění těchto podmínek. Vyhrazujeme si právo smazat účty uživatelů, kteří porušují tyto podmínky.

Souhlasíte s tím, že použijete tento web pouze pro zákonné účely a způsobem, který neporušuje práva ani neomezuje nebo neumožňuje používání a využívání této stránky jakoukoliv třetí stranou. Takové omezení nebo zábrana zahrnuje, bez omezení, jednání, které je nezákonné nebo které může obtěžovat nebo způsobit utrpení nebo nepohodlí jakékoli osobě a přenos obscénního nebo urážlivého obsahu nebo narušení běžného toku dialogu v rámci tohoto místa.

Pokud nesouhlasíte, nepoužívejte tento web. Nepoužívejte tento web, pokud jste mladší 16 let.

Můžete požádat o zrušení vašeho účtu Najdi Je! prostřednictvím e-mailu info@najdije.cz. Jakékoli záznamy, které jste předložili, budou zachovány jako součást dlouhodobého souboru vědeckých dat, který bude i nadále přispívat k našemu výzkumu a porozumění a bude uchováván na dobu neurčitou. To zahrnuje podrobnosti o biologických záznamech, které jste odeslali, o analytických informacích s nimi spojených, včetně vašeho jména jako sběratele a všech automaticky generovaných kódů, které jednoznačně identifikují jednotlivé uživatele webové stránky nebo mobilní aplikace. Tyto údaje budou i nadále zachovány v souladu s podmínkami, se kterými jste souhlasili při registraci. Vaše e-mailová adresa bude odebrána z datového souboru Monitoringu invazních bezobratlých a již nebude spojena se záznamy.

Osobní data

Základ, na kterém zpracováváme osobní údaje, které shromažďujeme od vás nebo které poskytnete k použití, se vztahuje k našemu oznámení o ochraně soukromí (https://www.najdije.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju).

Licence pro obsah neosobních dat

Když používáte tyto webové stránky, vytváříte a nahráváte obsah – například pozorování přírody, její fotografie a její popis. Tím, že uvedete tyto informace na webu, říkáte:
(a) obsah je Váš, nebo máte souhlas vlastníka o povolení to použit, a
(b) souhlasíte s tím, že obsah může být použit na těchto stránkách, a
(c) souhlasíte s tím, že vaše pozorování a všechna související média mohou být veřejně přístupná k širšímu použití v rámci Creative Common universal licence (CCO), a
(d) pokud předložíte záznam o druhu, který by mohl být zranitelný díky vyrušení nebo pronásledování, a je záznam veřejně dostupný, bude záznam označen jako “citlivý” a nebude veřejně dostupný nebo veřejně dostupný souhrnný formulář.

Všechny záznamy předložené projektu Monitoringu invazních bezobratlých prostřednictvím této aplikace budou uloženy na zabezpečeném serveru. Ověřené záznamy budou spravována prostřednictvím VÚRV, v.v.i. Vaše jméno bude zahrnuto jako součást vědeckých záznamů v těchto datových sadách. Po publikování datové sady bude volně k dispozici pro redistribuci. Vzhledem k tomu, že používání webových stránek Najdi Je! je určeno k výzkumu ve veřejném zájmu, zůstává zachováno jako součást naší práce a vaše osobní údaje (jméno záznamníku) zůstanou veřejně přístupné. Otevřená data mohou být stažena, remixována a redistribuována třetími stranami.

Přesnost informací

Informace na této webové stránce jsou poskytovány v dobré víře a pouze pro všeobecné informace a zájmy. Může se měnit bez předchozího upozornění. Společnost VÚRV,v.v.i. nezodpovídá za žádné nepřesnosti a nevyjadřuje žádnou záruku, pokud jde o její přesnost.

Informace na této webové stránce nepředstavují žádnou formu rady nebo doporučení, a proto se na ně nespoléhejte. Používáním této webové stránky potvrzujete, že jste tak neučinili. Jakékoli ujednání mezi vámi a třetí stranou jmenovanou nebo uvedenou na internetových stránkách jsou výhradně na vaše riziko a odpovědnost.

Nic na této webové stránce nemá být, ani by nemělo být chápáno jako nabídka uzavřít smluvní vztah.

Spojte se s webovou stránkou Najdi Je!

Monitoring invazních bezobratlých vítá a podporuje další webové stránky, aby odkazovaly na informace, které jsou nashromážděné na těchto stránkách. Nemusíte žádat o povolení k propojení, ale v případě potřeby můžete požádat o znění a propojení grafiky prostřednictvím e-mailu info@najdije.cz.

Odkazy z této stránky

Odkazy a rámečky, které propojují tento web s jinými webovými stránkami, jsou pouze pro usnadnění a nepředstavují podporu nebo schválení VÚRV, v.v.i. nebo našich mateřských orgánů těmito dalšími stránkami, jejich obsahem nebo lidmi, kteří je provozují. Nemůžeme zaručit, že tyto odkazy budou pracovat po celou dobu a nebudou mít kontrolu nad dostupností odkazovaných stránek nebo jejich obsahu.

Uživatel internetu je odpovědný za to, aby sám rozhodoval o přesnosti, spolehlivosti a správnosti informací, které se nacházejí na stránkách propojených z této webové stránky.

Ochrana proti viru

Vynakládáme maximální úsilí na kontrolu a testování materiálu ve všech fázích výroby. Je vždy moudré, abyste spustili antivirový program na veškerý materiál stažený z internetu. Nemůžeme přijímat žádnou odpovědnost za ztrátu, narušení nebo poškození vašich dat nebo vašeho počítačového systému, ke kterým může dojít při použití materiálu získaného z těchto webových stránek.

Cookies

Chceme, aby webová stránka Najdi Je! byla snadno použitelná, užitečná a spolehlivá. To zahrnuje umístění malého množství informací do počítače nebo mobilního zařízení v malých souborech známých jako cookies. Tento web používá soubory cookies k udržení návštěvy procházení a ke zvýšení funkčnosti webu a k monitorování využití webu pomocí služby Google Analytics. Tyto informace nám pomáhají udržovat výkon webových stránek a podporovat financování. Přečtěte si více o tom, jak společnost Google spravuje shromažďovaná data (how Google manages the data). Váš webový prohlížeč obsahuje nastavení, která vám umožní odstranit nebo zablokovat soubory cookies sami. Další informace o nich naleznete na webových stránkách AboutCookies.

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace poskytované společností VÚRV, v.v.i. na internetových stránkách jsou k dispozici k tomu, aby umožnily okamžitý přístup pro pohodlí zájemců. Zatímco VÚRV, v.v.i. se domnívá, že informace jsou spolehlivé, lidské nebo mechanické chyby jsou i nadále možné. Proto společnost VÚRV, v.v.i. nezaručuje přesnost, úplnost, včasnost nebo správné posloupnosti informací. Společnost VÚRV, v.v.i. ani žádný ze zdrojů informací nenese zodpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí nebo za použití nebo výsledky získané použitím těchto informací.

Změny těchto podmínek

Tyto pravidla a podmínky mohou být čas od času aktualizovány. Nejnovější verze bude vždy dostupná na adrese https://www.najdije.cz/podminky-pouzivani. Pokud dojde k změnám těchto podmínek v budoucnu, na webových stránkách bude zveřejněno výrazné oznámení.

Poslední aktualizace: 10.10.2019