Scroll Top

STAŇTE SE ON-LINE OBČANSKÝM VĚDCEM

A POMOZTE NÁM VČAS ODHALIT PŘÍTOMNOST A ROZŠÍŘENÍ INVAZNÍCH DRUHŮ!

Co hledáme
Můžeme jim říkat třeba nezvaní hosté, vetřelci…

Možná jste už slyšeli o evropských králících v Austrálii nebo o oranžovém plzákovi ze Španělska v Čechách. Můžeme jim říkat třeba nezvaní hosté, vetřelci, zavlečená havěť, nepůvodní nebo invazní organismy. Tedy druhy, které se, ať už přičiněním člověka či díky změně klimatu, rozšířily mimo původní oblast svého výskytu. V novém prostředí se rychle množí a šíří i proto, že v něm postrádají konkurenci.

Proč hledáme
Narušují ekologické vazby a ekosystémové služby…

V celosvětovém měřítku množství případů takových invazí v posledních letech dramaticky narůstá. Pro zmenšení s tím spojených závažných problémů je klíčové včasné zjištění a lokalizace takového vetřelce a to nejlépe ještě v době, kdy je jeho početnost nízká a snadno tak uniká pozornosti. Včasné dohledání a varování však vyžaduje mnoho očí a času.

jak mohu pomoci?
Jako on-line občanští vědci budete shromažďovat data

Hlavním cílem našeho projektu (ve spojení s mezinárodní akcí COST CA17122) je zapojení široké veřejnosti do sledování šíření nepůvodních druhů. Jako on-line občanští vědci budete shromažďovat data o jejich prvním výskytu a sledování jejich šíření. Pomůžete tak dokumentovat jejich přítomnost a šíření v místě, kde žijete nebo se právě pohybujete. Přispějete k pochopení mechanismu šíření nepůvodních invazních druhů a jejich vlivu na společenstva, k ochraně biodiverzity, tvorbě legislativy a řešení vážných problémů spojených s invazními druhy.

JAK PROBÍHÁ SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT?

VELMI JEDNODUŠE! UKÁŽEME SI TO V NÁSLEDUJÍCÍCH KROCÍCH.

Vytvoření uživatelského účtu
Vytvořením účtu získate přístup do komunitní části webu a diskusí, informace o plánovaných akcích a spoustu dalších výhod!
Zjištění co je aktuálním cílem
Nastudování problematiky a informaci o tom, na jaké druhy se zaměřit. Všechny informace o druzích které aktuálně sledujeme, najdete zde.
Nalezení a “zajištění” cíle
Hledání druhů v místech vašeho bydliště nebo místech, kde se aktuálně nacházíte. Procházky přírodou mohou být užitečné i v tomto směru!
Dokumentace a odeslání
Zhotovení fotografie cíle a její odeslání pomocí kontaktního formuláře, v němž označíte jeho přibližnou lokaci případně další informace.

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ PÁTRACÍ AKCE

NAŠLI JSTE NĚJAKÝ Z AKTUÁLNÍCH CÍLŮ? POŠLETE NÁM DATA PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍCH FORMULÁŘŮ!

Slunéčko východní
Slunéčko východní

Tento invazní nepůvodní druh z čeledi slunéčkovitých byl v České Republice poprvé zachycen roku 2006. Během necelých tří následujících let se toto slunéčko stalo dominantním druhem…

Vroubenka americká
Vroubenka americká

Původní areál vroubenky americké se rozkládá na západním pobřeží USA, na našem území byla poprvé zaznamenána roku 2006. Od té doby se rozšířila do většiny oblastí České republiky…

Kněžice mramorovaná
Kněžice mramorovaná

Kněžice mramorovaná představuje jeden z nejnovějších přírůstků do české fauny ploštic. Jedná se však o přírůstek nechtěný, neboť tato invazní ploštice dovede napáchat značné škody v zemědělství.