Scroll Top

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme za váš zájem o náš projekt a za vaši pomoc při poskytování údajů o invazních bezobratlých. Toto oznámení o ochraně osobních údajů stanoví základ, na kterém budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které shromažďujeme od vás nebo které nám poskytnete.

1. Proč shromažďujeme vaše informace?

Cílem Monitoringu invazních bezobratlých (Najdi je!) je povzbudit jejich zaznamenávání v celé České republice. Webové stránky Najdi Je! jsou provozovány Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV, v.v.i.).

Společnost VÚRV, v.v.i. shromažďuje vaše osobní údaje, aby mohla spravovat, provozovat a sdílet výsledky Monitoringu invazních bezobratlých. Po odeslání záznamů do Najdi Je! bude vaše jméno uvedeno vedle údajů o průzkumu (včetně místa a času záznamu), aby vytvořili “biologický záznam”. Mohli byste být kontaktováni s dotazy ohledně záznamů, které poskytnete za účelem ověření a ověření dat průzkumu. Také shromažďujeme vaše osobní údaje, abychom vám poskytli informace a zpětnou vazbu týkající se Monitoringu invazních bezobratlých, a abychom vás nasměrovali k externím zdrojům, které jsou relevantní pro váš příspěvek k Monitoringu invazních bezobratlých.
Budeme shromažďovat následující osobní údaje o vás:
• Jméno (jako sběratel nebo jako ověřovatel)
• Emailová adresa
• Místo a datum podání biologických záznamů
V oblasti ochrany údajů používáme “právní základ” “veřejné úlohy” pro shromažďování, zpracování a sdílení vašich osobních údajů.
Kromě informací, které požadujeme poskytnout prostřednictvím webových stránek, také automaticky sbíráme informace o návštěvách stránek pomocí služby Google Analytics a v protokolech o serveru. To nezahrnuje žádné osobní údaje, ale zahrnuje
• vaše IP adresa
• cookies
• webstránka, ze které jste na naše webstránky přišli;
• datum přístupu a doba přístupu;
• kód odpovedi http a https;
• Stránky, které požadujete, když o ně požádáte a jak s nimi komunikujete
• Typ zařízení a prohlížeče, který používáte
Tyto informace použijeme k podpoře naší práce různými způsoby, včetně monitorování výkonu, zlepšení designu, ochrany proti škodlivému chování a podpoře aplikací financování.

2. Jak uchováváme vaše informace a budeme je sdílet?

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, budou bezpečně uloženy v databázi tak dlouho, dokud budete mít uživatelský účet na webových stránkách Monitoringu invazních bezobratlých. Pokud už nechcete být registrováni, kontaktujte prosím info@najdije.cz a dejte nám vědět. Součást vašich osobních údajů, které jsou součástí biologického záznamu (tj. Vaše jméno jako sběratel záznamu nebo jako ověřovatel a místo a čas záznamu), budou trvale uchovávány v rámci vědecké datové sady.
Sdílení e-mailové adresy s ostatními
Vaši e-mailovou adresu nezveřejníme. Odborní dobrovolníci, kteří pracují s námi, kteří jmenujeme do role ověřovatele, budou mít přístup k vaší e-mailové adrese, aby mohli vykonávat svou roli v rámci podpory Monitoringu invazních bezobratlých.
Sdílení Vašeho jména, které je součástí biologického záznamu
Biologické záznamy vytvořené Monitoringem invazních bezobratlých budou rovněž sdíleny s dalšími organizacemi a jednotlivci po celém světě za účelem vědeckého výzkumu. Vaše jméno bude zahrnuto jako součást vědeckých záznamů v těchto datových sadách. Jakmile bude zveřejněn soubor údajů o Monitoringu invazních bezobratlých, bude volně k dispozici pro přerozdělení. Vzhledem k tomu, že údaje o Monitoringu invazních bezobratlých jsou určeny k výzkumu ve veřejném zájmu, zůstávají v naší práci a vaše osobní údaje (sběratel a jméno ověřovatele) zůstanou veřejně přístupné. Otevřená data mohou být stažena, remixována a redistribuována třetími stranami.
Pokud jsou data publikována veřejně, budou k dispozici všem a budou k dispozici všude.
Jiné, než jak bylo uvedeno výše, s výjimkou případů, kdy k tomu máme zákonnou povinnost, nebudeme sdílet vaše osobní údaje s nikým jiným, ani nebudeme předávat vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

3. Vaše práva a naše kontaktní údaje

Máte právo na přístup ke všem vašim osobním údajům, které držíme. Osobní údaje, které máme k dispozici, si můžete prohlédnout při přihlášení k vašemu účtu na webových stránkách Najdi Je! Případně kontaktujte prosím info@najdije.cz co nejvíce podrobně o informacích, které byste rádi poskytli, a my se zaměříme na odpověď do jednoho měsíce.
Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, kde jsme se spoléhali na veřejný úkol jako zákonný základ pro zpracování. Máte také právo požadovat, abychom omezili nebo zastavili zpracování, opravu nebo smazání vašich osobních údajů (s výjimkou názvů z datových sad, které již byly zveřejněny otevřeně). V případě, že osobní údaje, které uchováváme, nebyly dodány sami, máte právo se zeptat, jak jsme získali osobní údaje. Můžete požádat o zrušení uživatelského účtu Monitoringu invazních bezobratlých prostřednictvím e-mailu info@najdije.cz.

Máte-li jakékoli obavy ohledně použití vašich osobních údajů, pokusíme se odpovědět na všechny vaše dotazy. Máte právo podat stížnost u úřadu komisaře pro informace. Máte také právo na účinný soudní opravný prostředek proti rozhodnutí úřadu komisaře pro informace.

4. Změny politiky ochrany osobních údajů pro Monitoring invazních bezobratlých

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Nejnovější verze bude vždy k dispozici na adrese https://www.najdije.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Pokud dojde k změnám v těchto zásadách ochrany osobních údajů v budoucnu, na webových stránkách bude zveřejněno prominentní oznámení.

Poslední aktualizace: 01/10/2019