Scroll Top

Pátrací akce

Našli jste nějaký z aktuálních cílů? Pošlete nám data prostřednictvím kontaktních formulářů!

Největší priorita v jarní sezóně

Clear Filters
Sršeň asijská
Sršeň asijská

Jedná se o druh, který se relativně snadno šíří (samovolně na kratší vzdálenosti a jako černý pasažér dopravou na velké vzdálenosti) a má velmi výrazný negativní vliv na opylovače.

Voskovka zavlečená
Voskovka zavlečená

Voskovka zavlečená k nám přicestovala již počátkem tisíciletí. Ačkoliv nepatří tento křís mezi ekonomicky nejvýznamnější škůdce, dovede znehodnotit celou řadu okrasných rostlin.

Zavíječ zimostrázový
Zavíječ zimostrázový

Tento invazní nepůvodní motýl z čeledi travaříkovitých (Crambidae) byl v České Republice poprvé zachycen roku 2011 u obce Havraníky. V období 2014 až 2017 tento zavíječ postupně obsadil většinu našeho území…

Rozdělení dle kategorií

Clear Filters
Nepůvodní druhy síťnatek
Nepůvodní druhy síťnatek

Novým problematickým druhem, který si vyžádal naší i Vaši pozornost, je síťnatka dubová. V rámci monitoringu tohoto druhu budeme sledovat i další podobné nepůvodní druhy této skupiny.

Sršeň asijská
Sršeň asijská

Jedná se o druh, který se relativně snadno šíří (samovolně na kratší vzdálenosti a jako černý pasažér dopravou na velké vzdálenosti) a má velmi výrazný negativní vliv na opylovače.

Slunéčko východní
Slunéčko východní

Tento invazní nepůvodní druh z čeledi slunéčkovitých byl v České Republice poprvé zachycen roku 2006. Během necelých tří následujících let se toto slunéčko stalo dominantním druhem…

Vroubenka americká
Vroubenka americká

Původní areál vroubenky americké se rozkládá na západním pobřeží USA, na našem území byla poprvé zaznamenána roku 2006. Od té doby se rozšířila do většiny oblastí České republiky…

Kněžice mramorovaná
Kněžice mramorovaná

Kněžice mramorovaná představuje jeden z nejnovějších přírůstků do české fauny ploštic. Jedná se však o přírůstek nechtěný, neboť tato invazní ploštice dovede napáchat značné škody v zemědělství.

Vrtule rakytníková
Vrtule rakytníková

Areál výskytu vrtule rakytníkové v ČR je v současnosti nedostatečně probádán. Naším záměrem je popsat způsob a rychlost jejího šíření a tyto informace dále využít při předpovídání šíření invazních druhů…

Tmavka švestková
Tmavka švestková

Tmavka švestková u nás byla poprvé zaznamenána v roce 2012 a je dalším druhem, který způsobuje předčasný opad plodů peckovin. V České republice již lokálně usídlila, bude se pravděpodobně dále šířit a její…

Kněžice zeleninová
Kněžice zeleninová

Kněžice zeleninová se v České republice objevila poprvé v roce 2020 a její výskyt dělá vrásky především zemědělcům a zahrádkářům, neboť se jedná o jednoho z hospodářsky nejvýznamnějších škůdců mezi plošticemi.

Voskovka zavlečená
Voskovka zavlečená

Voskovka zavlečená k nám přicestovala již počátkem tisíciletí. Ačkoliv nepatří tento křís mezi ekonomicky nejvýznamnější škůdce, dovede znehodnotit celou řadu okrasných rostlin.

Hlemýždík kropenatý
Hlemýždík kropenatý

Tento hlemýždík je běžný středomořský plž, obývající především člověkem pozměněné lokality jako jsou zahrádky v obcích, smetiště či sady. Zároveň je to druh, který se chová po celé Evropě…

Čalounice
Čalounice

Tento druh se rychle šíří po Evropě. Byl zaznamenán i nedaleko od nás v sousedním Rakousku (zatím nepublikovaný nález). Je velmi pravděpodobné že se s čalounicí brzy setkáme i v České republice…

Zavíječ zimostrázový
Zavíječ zimostrázový

Tento invazní nepůvodní motýl z čeledi travaříkovitých (Crambidae) byl v České Republice poprvé zachycen roku 2011 u obce Havraníky. V období 2014 až 2017 tento zavíječ postupně obsadil většinu našeho území…

Nepůvodní druhy kutilek
Nepůvodní druhy kutilek

V posledních letech se do České republiky rozšířily již čtyři druhy kutilek. Všechny tyto druhy jsou velké, nápadné a navzájem blízce příbuzné. Jako první se objevila kutilka asijská (Sceliphron curvatum)…

Vrtule ořechová
Vrtule ořechová

Vrtule ořechová je invazní moucha z čeledi vrtulovití (Tephritidae). V Evropě se vyvíjí v oplodí ořešáků (Juglans spp.). Při výskytu více larev dochází k předčasnému opadu ořechů. Ztráty na výnosu jsou až okolo 50 %…

REGISTRACE

Na komunitní části webu usilovně pracujeme, ale zaregistrovat se můžete již nyní!

Vytvořením účtu získáte vlastní profil občanského vědce s přístupem do diskusí, vlastní nástěnkou a mapou s vašimi nálezy (již brzy).

Poslední nálezy live (již brzy)