Scroll Top

Vrtule rakytníková

V České republice byla vrtule rakytníková potvrzena poprvé v roce 2017, ale pravděpodobně se u nás vyskytovala již dříve. Larvy této mouchy poškozují pouze plody rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides). V případě napadení dochází často k poškození celé úrody, plody hnijí a opadávají. Škodit může především v neošetřovaných výsadbách a zahradách.

Autor: Michal Skalský

Cíl studie

Areál výskytu vrtule rakytníkové v ČR je v současnosti nedostatečně probádán. Naším záměrem je popsat způsob a rychlost jejího šíření a tyto informace dále využít při předpovídání šíření invazních druhů z místa původu. K tomu je zapotřebí monitorovat celé území, protože vrtule se na kratší vzdálenosti šíří aktivně letem, na delší vzdálenosti pak transportem plodů napadených larvami. Významnou roli při šíření vrtule na delší vzdálenosti mají zřejmě pupária škůdce v kořenovém balu (pokud sadba pochází z blízkosti plodících rakytníků). Je nutné monitorovat její škodlivost a stanovit pro území ČR vhodné způsoby ochrany rakytníku proti tomuto škůdci.

Monitoring a vyhodnocení výsledků bude provedeno ve spolupráci s výzkumným týmem Jany Ouředníčkové a Michala Skalského (Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.), kteří se problematikou invazních škůdců ovoce dlouhodobě věnují.

Český název
Vrtule rakytníková
Latinský název
Rhagoletis batava
Kde hledat
Dospělci v okolí keře nebo stromu rakytníku; plody rakytníku, přítomnost larev zjistíme po jejich rozřezání.
Období hledání
Dospělci jsou aktivní v červenci a srpnu. Larvy můžeme najít v srpnu a září.
Larvy vyžírají plody rakytníku, které následně hnědnou a hnijí, předčasně opadávají…

Popis druhu

Vrtule rakytníková patří do čeledi vrtulovití (Tephritidae). Dospělci dosahují velikosti 4–6 mm. Hlava, štítek a nohy s výjimkou stehen jsou žluté, zbylé části těla jsou tmavé. Křídla mají typickou kresbu. Dospělci vrtule rakytníkové jsou dobře identifikovatelní podle kresby na křídlech, pokud jsou zachyceni na žlutých lepových deskách. Průhledná křídla mají směrem od těla tři příčné tmavé pásky, čtvrtá páska směřuje šikmo podél okraje křídla a s předposlední vytváří zaoblené písmeno „V“, okraj špičky křídla je však průhledný.

Larvy jsou beznohé, světlé, až 10 mm dlouhé. Pupárium (kukla) je tmavě hnědé, přibližně 5 mm dlouhé.

Podobné druhy (možnost záměny)

Dospělci vrtule rakytníkové jsou podobní dalším druhům vrtulí. Odlišit je od sebe je možné pomocí kresby na křídlech. U vrtule třešňové a vrtule ořechové apikální páska dosahuje až k okraji křídla, vrtule třešňová má navíc mezi tmavými proužky na křídlech tmavý krátký klín.
Poškození na plodech je nezaměnitelné, plody rakytníku totiž u nás nejsou jiným škůdcem napadány.

Biologie a její poškození

Autor: Michal Skalský

Vrtule rakytníková má pouze jednu generaci za rok. Pupárium (kukla), které na podzim opustilo napadený plod, přezimuje v půdě pod napadenými keři v hloubce 1–5 cm. Počátek letové aktivity dospělců závisí na teplotních podmínkách z předchozích týdnů. Dospělci obvykle létají od počátku července do poloviny srpna. Vrchol letové aktivity je na přelomu července a srpna. Po 6–14 dnech od počátku letové aktivity dospělců začínají samičky klást vajíčka pod slupku plodů. V jednom plodu mohou být nakladena 2–3 vajíčka. Celkově je jedna samička schopna naklást 200 a více vajíček. Období líhnutí larev trvá zhruba 6 týdnů.

VRTULE RAKYTNÍKOVÁ JAKO ŠKŮDCE

Larvy vyžírají plody rakytníku, které následně hnědnou a hnijí, předčasně opadávají či usychají a nepříjemně zapáchají. Uvnitř napadených plodů je možné v době jejich dozrávání nalézt larvy vrtule.

Autor: Michal Skalský

Primární areál a historie invaze

Vrtule rakytníková pochází ze Sibiře. V roce 2010 byla poprvé zjištěna v Bělorusku, 2011 v Lotyšsku, v roce 2012 v Litvě, v roce 2013 byl výskyt potvrzen v Německu a v roce 2014 v Polsku. V ČR byl výskyt dospělců potvrzen v roce 2017, avšak příznaky poškození byly pozorovány již dříve. Na Slovensku byla poprvé zaznamenána až v roce 2020.

Autor: Michal Skalský

CHCI POSLAT DATA!

NAŠLI JSTE VRTULI RAKYTNÍKOVOU? POŠLETE NÁM DATA PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE!

1

Zde naleznete formulář pro aktuální otevřenou pátrací akci.

2

Údaje odeslané do formuláře nejsou veřejné. Pokud se chcete s ostatními členy podělit o své úlovky, můžete je přidat jako příspěvek na svou nástěnku, nebo do skupiny věnované dané pátrací akci v komunitní části webu po registraci!

3

Na našem webu budou v pravidelných intervalech přibývat nově otevřené pátrací akce – zastavte se zde i příště!