Scroll Top

Vrtule ořechová

Vrtule ořechová je invazní moucha z čeledi vrtulovití (Tephritidae). V Evropě se vyvíjí v oplodí ořešáků (Juglans spp.). Při výskytu více larev dochází k předčasnému opadu ořechů. Ztráty na výnosu jsou až okolo 50 %. Výjimečně v některých letech mohou larvy zničit celou úrodu. V České Republice byla poprvé zjištěna roku 2017 na jihovýchodní Moravě v oblasti ohraničené Znojmem, Brnem a Hodonínem, odkud se postupně šíří do vnitrozemí. Vzhledem k areálu rozšíření a početnosti přeletěla hranice ze Slovenska či Rakouska pravděpodobně již o několik let dříve, nicméně při nízkém výskytu unikala pozornosti. V roce 2019 již byla hlášena zvýšená škodlivost na vlašských ořeších, nezřídka došlo až ke zničení celé úrody (předčasný opad nezralých ořechů).

Cíl studie

Naším záměrem je popsat způsob a rychlost šíření vrtule ořechové na území ČR. Tyto informace poslouží při předpovídání šíření invazních druhů z jihovýchodní Evropy. Rychlost šíření dospělců od areálu výskytu larev v ořeších může být desítky kilometrů díky aktivnímu letu za pomoci větru. Protože je rozlišení dospělců vrtule ořechové od jiných druhů vrtulí velmi obtížné, chceme Vaši pozornost zaměřit na sledování přítomnosti larev v ořeších a odhad procenta škodlivosti.

Areál výskytu na jihovýchodní Moravě je v současnosti tak rozsáhlý, že pro sledování dalšího šíření bude nezbytné sledovat napadení ořechů ve všech přilehlých i vzdálenějších okresech. Pro tento monitoring potřebujeme Vaši pomoc, neboť vrtule ořešáková se může objevit i na místech značně vzdálených od současného známého areálu výskytu.

Český název
Vrtule ořechová
Latinský název
Rhagoletis completa
Kde hledat
Vybrat ořechy s tmavými skvrnami. Pozor, stejné příznaky na ořeších způsobují i houbové nebo bakteriální choroby!
Období hledání
Od poloviny srpna do září, kdy je možné najít larvy v oplodí ořechu
Ztráty na výnosu jsou až okolo 50 %. Výjimečně v některých letech mohou larvy zničit celou úrodu…

Popis druhu

Dospělci vrtule ořechové dosahují délky těla 4–7 mm. Základní zbarvení se pohybuje od žlutooranžového po světleji hnědé, na hlavě jsou u živých jedinců nápadné sytě zelené oči, které u uhynulých exemplářů brzy hnědnou. Kresbu křídel tvoří čtyři široké příčné pruhy, zbarvené žlutooranžově až černě, často tmavěji než základní barva těla. Druhý a třetí pruh mohou být od sebe zcela oddělené nebo v některých případech na zadním okraji křídla splývají, třetí a čtvrtý pruh vždy široce splývají na předním okraji křídla. Na zadním okraji křídla není vyvinuta přídatná tmavá páska. Samice jsou robustnější než samci. Mezi sebou se dále liší koncem zadečku přeměněným na zploštělou kuželovitou pochvu (tzv. oviskapt), v níž je teleskopicky zasunuté kladélko, a světlejšími stehny (u samce mohou být stehna až černá).

Larva je zpočátku bílá, postupně se zbarvuje do žluta. Nemá vyvinutu hlavu ani nohy, v přední části je úzká a špičatá, směrem k zadečku se rozšiřuje. Délka larvy až 10 mm. Pupárium je hnědé, cca 5 mm dlouhé.

VRTULE JAKO ŠKŮDCE

Mám vrtuli ořechovou na zahradě – co s ní?

Na podzim bohužel můžeme zatím pouze doporučit všechny poškozené plody zlikvidovat, ať se nemůže namnožit nová generace. Ideálně spálit nebo zakopat hluboko do půdy.
Úplnou ochranu následující rok poskytne pouze postřik celého stromu v několika termínech, což je na zahradě nereálné – hrozí kontaminace ovoce a zeleniny v okolí, navíc je postřik náročný na vybavení. Částečně mohou fungovat žluté lepové pasti a jejich pravidelná obnova. Ideální je jejich instalace ve větším množství, tzv. stromečku.

Má to napadený strom spočítané?

Někdy se stává, že invazní druh po průniku do nové oblasti dělá velké škody, ale za pár let se může vytvořit „rovnováha“ a škody jsou jen v některých letech. Jak to bude v případě vrtule, se bohužel uvidí až časem.
Je třeba vydržet a nekácet ořešák ani při 100% napadení ořechů. Do několika let se procentuální napadení o něco sníží, a je velká pravděpodobnost, že bude k dispozici účinná ochrana i pro stromy na zahrádkách.

Jsou napadené ořechy jedlé?

Ořechy napadené koncem léta mohou dozrát a pokud se v jádrech nevyskytuje plíseň, ani nejsou změněny chuťové vlastnosti, lze je konzumovat. Změna barvy skořápky je pouze estetická vada.

Biologie a její poškození

Vrtule ořechová je jednogenerační, období letové aktivity v Evropě spadá mezi druhou dekádu června a začátek října, s maximem kolem poloviny srpna. Vajíčko je asi 1 mm dlouhé, protáhle elipsovité, bíložluté a, je kladeno těsně pod slupku plodu. Velikost snůšky je asi 20 vajíček. Do týdne se líhne bíle až žlutavě zbarvená beznohá larva válcovitého, směrem vzad se rozšiřujícího tvaru, která v oplodí ořechu (mezokarpu) prochází třemi stadii a nejpozději do pěti týdnů dorůstá velikosti do 1 cm. Poté otvorem opouští plod a zahrabává se mělce do země, kde se mění v hnědé, asi 0.5 cm velké pupárium, které přezimuje.

Primární areál a historie invaze

Vrtule ořechová pochází ze Severní Ameriky. Po zavlečení do Evropy byla nejprve na přelomu 80. a 90. let 20. století zjištěna ve Švýcarsku a Itálii, dále ve Slovinsku a Německu, nyní je výskyt znám také z Belgie, Bosny a Hercegoviny, Francie, Chorvatska, Maďarska, Nizozemska, Rakouska, Slovenska a Srbska. Na našem území byl tento druh potvrzen v roce 2017 na jihovýchodní Moravě, kam se rozšířil ze Slovenska nebo Rakouska. V roce 2019 byly larvy zjištěny na ploše ohraničené městy: Znojmo, Moravský Krumlov, Kuřim, Prostějov, Kroměříž, Uherský Brod. Vyšší rychlost šíření je popisována v nížinných oblastech.

Podobné druhy (možnost záměny)

Dospělci – velmi podobné jiným druhům vrtulí. Pokud se v srpnu a září na listech a plodech ořechu vyskytuje větší množství podobně vypadajících dospělců, jedná se s velkou pravděpodobností o vrtuli ořechovou.

Larvy – v ořechu se vyskytují také larvy mouchy zelenušky Polyodaspis ruficornis, které jsou velmi podobné malým larvám vrtule. Larvy zelenušky se vyvíjejí v tlejících pletivech – živí se saprofyticky, nikdy nevykusují chodbičky do zdravé části. V ořeších se vyvíjejí i housenky obaleče jablečného (Cydia pomonella), které se odliší podle dobře viditelné hlavy a noh na hrudi a zadečku.

Pupária – vrtule ořechová má stejně tvarovaná oba konce pupária, a nikdy se nevyskytují v oplodí ořechu. Pupária zelenušky jsou menší, jeden konec zploštělý, druhý s párovými výrůstky. Nacházejí se v oplodí v místě žíru, většinou více pupárií pohromadě.

ZAPOJTE SE DO AKTIVNÍHO VÝZKUMU!

CHCI POSLAT DATA!

NAŠLI JSTE VRTULI OŘECHOVOU? POŠLETE NÁM DATA PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE!

1

Zde naleznete formulář pro aktuální otevřenou pátrací akci.

2

Údaje odeslané do formuláře nejsou veřejné. Pokud se chcete s ostatními členy podělit o své úlovky, můžete je přidat jako příspěvek na svou nástěnku, nebo do skupiny věnované dané pátrací akci v komunitní části webu po registraci!

3

Na našem webu budou v pravidelných intervalech přibývat nově otevřené pátrací akce – zastavte se zde i příště!