Nepůvodní druhy kutilek

V posledních letech se do České republiky rozšířily již čtyři druhy kutilek. Všechny tyto druhy jsou velké, nápadné a navzájem blízce příbuzné. Jako první se objevila kutilka asijská (Sceliphron curvatum), jež byla po roce 1990 zaznamenána v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a od té doby se rozšířila po celém území republiky. V roce 2007 byl poprvé zaznamenán výskyt kutilky mexické (Isodontia mexicana), v roce 2013 kutilky americké (Sceliphron caementarium) a v roce 2018 kutilky kalifornské (Chalybion californicum).

Foto: Dita Kaňáková

Cíl studie

O kutilkách bylo v poslední době publikováno několik odborných a populárně naučných článků v českých i zahraničních časopisech (např. Živa, Naše příroda). Hlavním cílem je monitoring umístění hnízd kutilek se snahou o vyhodnocení hnízdních preferencí jednotlivých druhů a jejich odlišností. K tomu je potřeba shromáždit údaje o velkém počtu hnízd. Potřebujeme následující údaje; (1) souřadnice místa, kde je hnízdo (stačí budovy nebo objektu); (2) výška, kde je umístěno hnízdo (ne nad podlahou místnosti ale od země); (3) informace kde bylo hnízdo umístěno (v místnosti, na budově, na jakém objektu); a (4) fotografie hnízd a jejich umístění.

Kde hledat
Kutilka asijská: Skryté místa místností budov, v kůlnách, chatách, maringotkách
Kutilka americká: Různé předměty venku, včetně budov
Kutilka kalifornská: V prázdných, opuštěných hnízdech kutilky americké a kutilky asijské
Kutilka mexická: Různé duté stonky a stébla, ve včelích domcích
Období hledání
Celý rok
Všechny tyto druhy jsou velké, nápadné a navzájem blízce příbuzné…

Kutilka asijská

Tento druh pochází z Asie, konkrétně z podhůří Himalájí (z Indie, Nepálu, Pákistánu a několika dalších zemí). V Evropě byla poprvé nalezena v roce 1979 v Rakousku v okolí města Graz (Štýrský Hradec) a Česká republika byla jednou z prvních zemí, odkud byla dále hlášena. V současnosti se vyskytuje ve větší části Evropy. Je hojná v jižní a především střední Evropě, na sever se vyskytuje v Polsku, Německu a nově byla zaznamenána i v Litvě. Kromě Evropy se rozšířila do blízkých zemí své původní domoviny (Tádžikistán, Kyrgyzstán) a také do jižní Ameriky, konkrétně Argentiny a Chile.

Hnízdí téměř výhradně v budovách a lze ji tedy označit za typicky synantropní druh. Staví si hliněná hnízda v místnostech a umísťuje je na skrytá místa. Běžně jsou na trámech, prknech, polystyrenových deskách zateplení, v místnostech na zadních stranách skříní nebo obrazů, na knihách v knihovně, uvnitř lustru, krabice nebo tašky s věcmi, se kterými se dlouho nemanipulovalo. Běžnými místy umístění hnízd jsou i kapsy kabátů a jiných oděvů. Kromě bytů a domů si kutilky staví hnízda i v kůlnách, chatách nebo maringotkách, a nevadí jim, pokud je maringotka pojízdným včelínem. Asi nejoblíbenějším umístěním hnízd jsou však rámy oken a dveří. Hnízda mohou být v různé výšce, časté jsou nálezy i z pátých a vyšších pater panelových domů. Samice je velmi výkonná a dokáže postavit a zásobovat i dvě nebo tři hnízda za den. Uvnitř hliněných staveb najdeme larvy kutilek a jejich potravu – pavouky, které hnízdící samice loví většinou na keřích nedaleko místa, kde hnízdí. Při lovu kutilky obvykle nepotkáme, častěji je najdeme na místech, kde je vlhká půda či bahno, které sbírají, hnětou z něj předníma nohama kuličky, a ty odnášejí na místo stavby hnízda jako stavební materiál.

Další nové druhy kutilek

Kutilka americká byla na našem území zatím nalezena jen dvakrát. Pochází ze Severní Ameriky, konkrétně z jižních států USA a Mexika, odkud byla zřejmě vícekrát zavlečena do Evropy. První jedinci byli zaznamenáni na Madeiře, ve Španělsku a v Itálii během 2. světové války, přičemž hlavní introdukce proběhla v 80. a 90. letech 20. století. Od té doby se druh významně šíří v jižní Evropě a zejména v Itálii, Chorvatsku, Slovinsku a na jihu Francie je místy velmi hojný až přemnožený. V roce 2005 byl poprvé zaznamenán na jižním Slovensku, kde je v současnosti místy poměrně hojný a početný. Tento teplomilný druh si také staví hliněná hnízda, ale ve většině případů je umísťuje na různé předměty venku, včetně budov. Hnízda se výrazně liší od kutilky asijské, nejsou stavěná jednotlivě, ale slepená do jednoho kompaktního útvaru.

V prázdných, opuštěných hnízdech kutilky americké a kutilky asijské najdeme kutilku kalifornskou. Tento druh také pochází ze Severní Ameriky a historie jeho šíření je velmi podobná kutilce americké. Černě zbarvená kutilka kalifornská s kovově modrozelenými nebo modrofialovými křídly je v současnosti místy hojná a početná na jihu Evropy, objevují se však i nálezy ze střední Evropy. Takovým nálezem je i jedinec z Olomouce zaznamenaný v roce 2018, který je prvním nálezem z území České republiky. V Olomouci probíhá výzkum hnízdění tohoto druhu a ukázalo se, že se tam vyskytuje silná, etablovaná populace.

Kutilka mexická vypadá podobně jako ostatní zmíněné druhy, je však celá černá s tmavými křídly, která jsou u některých jedinců slabě lesklá do modra nebo fialova. Liší se způsobem hnízdění, obývá různé duté stonky a stébla a loví kobylky, cvrčky a sarančata. Najdeme ji hnízdit spíše ve včelích domcích. U nás se vyskytuje v teplých oblastech celé země, především v okolí velkých měst. Pochází také ze Severní Ameriky a do Evropy se rozšířila podobně jako dva předchozí druhy.

CHCI POSLAT DATA!

NAŠLI JSTE KUTILKY? POŠLETE NÁM DATA PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE!

1

Zde naleznete formulář pro aktuální otevřenou pátrací akci.

2

Údaje odeslané do formuláře nejsou veřejné. Pokud se chcete s ostatními členy podělit o své úlovky, můžete je přidat jako příspěvek na svou nástěnku, nebo do skupiny věnované dané pátrací akci v komunitní části webu po registraci!

3

Na našem webu budou v pravidelných intervalech přibývat nově otevřené pátrací akce – zastavte se zde i příště!