Scroll Top

NAJDI.JE bylo součástí setkání odborníků na biologické invaze

Na půdě Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích se konalo první setkání odborníků na biologické invaze – vědců, ochránců přírody, zástupců krajských úřadů i nevládních organizací. Diskutovaly se negativní dopady invazních druhů na přírodu i lidskou společnost, ale také další postup managementu s nimi spojeným. Důraz byl kladen také na spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a státní správou.

NAJDI.JE bylo součástí a už teď se těšíme na společnou platformu, která bude sloužit k užší spolupráci, vzájemné informovanosti a pravidelnému setkávání. Děkujeme všem zúčastněným!

Na tiskovou zprávu k setkání se můžete mrknout zde: