Nové pátrací akce: kněžice mramorovaná a zeleninová

Našimi novými cíli jsou kněžice mramorovaná a kněžice zeleninová. Oba druhy dokáží napáchat značné škody na ovoci a zelenině. Kromě přímého poškození plodin může kněžice škodit i svými zapáchajícími sekrety, které znehodnocují plody. Její rozšiřování na delší vzdálenosti probíhá většinou s převozem ovoce, zeleniny i jiného zboží. Často se tak kněžice objeví nejdříve ve velkých městech, typicky na tržnicích, ve skladech či v botanických zahradách. Odtud se následně šíří do okolí a můžeme se s ní pak setkat v městských parcích nebo na soukromých zahrádkách.

Kněžice zeleninová se u nás poprvé objevila v roce 2020, kněžice mramorovaná pak již v roce 2018. Pozor na záměnu s našimi běžnými druhy – jak je od sebe odlišit se dozvíte v jednotlivých pátracích akcích.

Naším cílem je identifikovat nová ohniska šíření a podchytit následnou invazi. Dalším cílem je zjistit, na jakých rostlinách kněžice v našich podmínkách sají a jaké škody mohou způsobit.

Přečtěte si více v sekci pátracích akcí: