Scroll Top

První potvrzený výskyt sršně asijské u nás

V minulém týdnu byl potvrzen první výskyt invazní sršně asijské u nás. V tuto chvíli není důvod k obavám, v neděli večer bylo nalezeno hnízdo pomocí tzv. triangulace, což je speciální metoda k vyhledávání hnízd. Pozice hnízda byla poté potvrzena pomocí termokamer. Díky této metodě bylo zkontrolováno i okolí a z tohoto důvodu mohou kolegové z AOPK ČR tvrdit, že v okolí žádné další není. Obě tyto popsané metody byly využity na základě návrhu tzv. „Plánu eradikace pro sršeň asijskou (Vespa velutina) v České republice“, jehož tvorbou byli pověřeni Jiří Skuhrovec z našeho týmu a Jan Pergl (Botanický ústav AV ČR). Tiskovou zprávu ve spolupráci MŽP, AOPK ČR, VÚRV, BÚAV ČR, PSNV a hasičů k této situaci najdete na webu Ministerstva životního prostředí.

Sršeň asijská je velmi významný invazní druh, který je útočný a dravý, specializuje se na lov včel a ohrožuje i ostatní volně žijící druhy hmyzu. Nezbytné je proto v případě výskytu zajistit rychlou reakci a odstranění hnízd. Plán eradikace proto popisuje postup, jak reagovat v případě nálezu hnízda (i jedinců bez hnízda, jako tomu bylo nyní u prvního výskytu v Plzni), ale také poskytuje informace ohledně možné záměny s původní sršní obecnou a dalšími podobnými druhy. Správná identifikace druhu je pro provedení zásahu (který bude zpravidla proveden prostřednictví Hasičského záchranného sboru) zásadní, stejně jako následný monitoring ověřující, zda došlo k úplné likvidaci.

Veškeré doprovodné materiály najdete ke stažení v pátrací akci zde na webu:

Pozor také na některé polopravdy, které se mnohdy vyskytují v médiích. Ty nejčastější vysvětluje náš kolega v rozhovoru pro iDnes: