Scroll Top

Zúčastněte se s námi monitoringu invazních druhů BioBlitz!

Již tento pátek odstartuje akce  IAS BioBlitz Czech Republic 2022 – projekt mapování invazních druhů s pomocí veřejnosti, do kterého je zapojeno hned dvanáct evropských zemí. Jako BioBlitz jsou označovány krátkodobé akce zaměřené na mapování druhové bohatosti, které jsou velmi běžné ve Spojených státech a v posledních letech získaly na popularitě i v Evropě.

Zapojit se můžete jednoduše pomocí aplikace pro přírodovědce a dobrovolníky iNaturalist, která mj. pomáhá uživatelům s určováním druhů, u kterých si nejsou jisti. Můžete také využít další aplikace jako např. Biolog nebo Plant.id pro určování rostlin, která po dobu trvání akce umožní určit zdarma až 100 vyfocených rostlin. Pro některé skupiny organismů lze údaje vkládat i do speciálních aplikací, jako Raci v ČR nebo Avif pro ptáky (v našem případě husu nilskou). Hledat budeme celkem 20 nepůvodních druhů živočichů i rostlin. Data, která se podaří během víkendu získat, budou poskytnuta Nálezové databázi ochrany přírody a poslouží jak vědcům, tak ochráncům přírody.

Součástí monitoringu je hned 5 druhů, které od nás už znáte:

  • kněžice mramorovaná
  • slunéčko východní
  • voskovka zavlečená
  • hlemýždík kropenatý
  • zavíječ zimostrázový

V ČR jsou hlavními organizátory akce náš  Výzkumný ústav rostlinné výroby a kolegové z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Zapojí se ovšem i odborníci na jednotlivé skupiny organismů z některých dalších výzkumných institucí. Na akci se budou podílet Agentura ochrany přírody a krajiny, Národní muzeum a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Zúčastníte se monitoringu s námi? 😉

Odkazy na vše důležité
Mezinárodní skupina na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/aliencsi
Oficiální stránky: https://alien-csi.net/czech-republic-cz
Projekt v iNaturalist: https://www.inaturalist.org/…/ias-bioblitz-czech-republic