Scroll Top

Cookie Policy (US)

Nově se budeme věnovat monitoringu tmavky švestkové, která u nás byla poprvé zaznamenána v roce 2012 a je dalším druhem, který způsobuje předčasný opad plodů peckovin. Největší ohrožení představuje tmavka švestková pro systémy ekologické produkce a další systémy pěstování ovoce, v nichž je omezeno používání insekticidů. Je nutné zmapovat její současné rozšíření, sledovat její škodlivost a stanovit vhodné způsoby ochrany peckovin proti tomuto škůdci.

Původní areál druhu zahrnuje jih evropské části Ruska, jih Ukrajiny, Arménii a Gruzii, v druhé polovině minulého století se tento druh rozšířil do Moldavska, Rumunska a Turecka. Výskyt tmavky švestkové je udáván i z Řecka a byla zavlečena i na západní Sibiř. U nás se poprvé vyskytla na Moravě.

Tmavka má jednu generaci ročně. Dospělci se objevují v období od konce kvetení švestek do druhého opadu plodů, délka jejich života dosahuje 6–11 dní. Samice kladou vajíčka do vyvíjejících se plodů, kde pak larvy vyžírají její jádro. To má za následek ukončení růstu plodu, jeho předčasné vybarvení, mumifikaci a většinou opad. Při silném napadení může být ztráta na úrodě až 90 %.

Protože identifikace dospělců je poměrně obtížná, zaměřovat se budeme na larvy v peckách, které nelze zaměnit s jiným druhem. Společně se také budeme snažit odhadnout procento její škodlivosti. Příznakem silného napadení stromu tmavkou švestkovou může být masový opad plodů. Jinak je k zjišťování výskytu tmavky švestkové a intenzity napadení potřeba kontrolovat opadané seschlé plody, u nichž je nutno rozlousknout pecky a hledat larvy tmavky. Pecky se rozlupují nejlépe pomocí svěráku jejich příčným stlačením.

Více se už teď dozvíte v pátrací akci.