Scroll Top

Parazitická houba na zimovištích slunéčka východního

Součástí pátrací akce k slunéčku východnímu je také hledání parazitických hub, které žijí na povrchu jejich těla. Zimoviště, kde je velké množství jedinců, je pro parazita ideálním místem pro šíření a mohou tak zásadním způsobem ovlivnit úspěšnost populací invazního slunéčka. Parazitická houba může svého hostitele ovlivnit jak pozitivně, tak negativně.

Na začátku šíření slunéčka východního stála snaha o jeho využití jako přirozeného nepřítele škůdců. Toto slunéčko je velmi žravé a v porovnání s našimi běžnými druhy (např. slunéčko sedmitečné) zkonzumuje mnohem více kořisti (např. mšic , molic či třásněnek). U slunéček je běžné, že požírají také vajíčka a larvy ostatních slunéček (včetně kanibalismu). Tímto způsobem může slunéčko východní významně ovlivnit populace původních druhů. Slunéčko sedmitečné, ale i jiné naše původní druhy, oplácí svému asijskému konkurentovi stejně, ale naráží na přítomnost parazitické houby v jejich těle, hmyzomorky Nosema thompsoni. Asijský druh si proti tomuto parazitovi dokázal vytvořit imunitu a relativně bez problémů funguje i s ní, naše původní druhy bohužel hynou.

Nás zajímá roztřepenka Hesperomyces virescens, která je parazitem asi 30 druhů slunéček, včetně slunéčka východního. Tato mikroskopická vřeckovýtrusná houba patří do řádu Laboulbeniales (Ascomycota – vřeckovýtrusné houby) a své hostitele zřejmě významně poškozuje, je tedy adeptem na hlavní roli v boji proti invaznímu slunéčku. Abychom byli schopni vyhodnotit její dopad, potřebujeme opět pomoc kolegů v terénu – identifikace napadeného jedince je jednoduchá, na slunéčku východním hledáme podlouhlé žluté výrůstky na zadní části slunéčka. Pokud napadená slunéčka najdete, pokuste se je co nejdetailněji vyfotit a poslat nám údaje přes formulář na webu.