Scroll Top

Rozšíření vrtule ořechové v roce 2021

Vrtule ořechová se šíří po celé republice a její výskyt už není otázkou pouze jižní Moravy. Rozklikněte mapu a mrkněte na vývoj jejího řádění v posledních letech – pokud jste se účastnili pátrací akce k vrtuli, jsou v ní zahrnuta i Vaše data. 🙂 Děkujeme všem, kdo nám s monitoringem pomáhají!

Mapa vznikla ve spolupráci s ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) a kolegou Kamilem Holým.

Připomínáme doporučení stromy nekácet ani při 100% napadení – do několika let se procentuální napadení o něco sníží a je také velká pravděpodobnost, že bude k dispozici účinná ochrana i pro stromy na zahradách.

Odkud se k nám vrtule dostala?

Vrtule ořechová pochází ze Severní Ameriky. Po zavlečení do Evropy byla nejprve na přelomu 80. a 90. let 20. století zjištěna ve Švýcarsku a Itálii, dále ve Slovinsku a Německu, nyní je výskyt znám také z Belgie, Bosny a Hercegoviny, Francie, Chorvatska, Maďarska, Nizozemska, Rakouska, Slovenska a Srbska. Na našem území byl tento druh potvrzen v roce 2017 na jihovýchodní Moravě, kam se rozšířil ze Slovenska nebo Rakouska. V roce 2019 byly larvy zjištěny na ploše ohraničené městy: Znojmo, Moravský Krumlov, Kuřim, Prostějov, Kroměříž, Uherský Brod.

Více informací o vrtuli ořechové najdete v pátrací akci: