Scroll Top

Rozšíření zavíječe zimostrázového v roce 2021

Zapojili jste se do pátrací akce k zavíječi zimostrázovému? Tak tahle mapa je i Vaše práce, děkujeme! 🙂 Velký dík za spolupráci patří také kolegům z ÚKZÚZ, AOPK, kolegyni Šefrové a panu kolegovi Laštůvkovi.

Většina známých pozorování se vztahuje k městským biotopům v teplejších oblastech, kde se zimostrázy pěstují. Je však zřejmé, že jsme dosud nedokázali podchytit celé území, kde se tento škůdce vyskytuje.

Pátrací akce ale rozhodně nekončí a i v další sezoně budeme monitorovat nejen napadené, ale tentokrát i zdravé zimostrázy, abychom mohli lépe vyhodnotit preference housenek k jednotlivým druhům a kultivarům, zejména ve vztahu k reliéfu krajiny a nadmořské výšce. Budeme společně sbírat tyto údaje:

– detaily k lokalitě (nejlépe GPS souřadnice)
– fotografie zimostrázu (jak celý keř, tak i detaily při poškození)
– typ biotopu (veřejná zeleň, soukromá zahrada, hřbitov, apod.)
– velikost porostu (samostatný keř nebo živý plot, jeho přibližná velikost či stáří)
– rozsah napadení zimostrázu
– pobytové znaky (housenky, okus listů, trus, atd.)

Více informací k pátrací akci se dozvíte zde: